server

Zhaopin.nwpu.edu.cn

Visit zhaopin.nwpu.edu.cn

While scanning server information of Zhaopin.nwpu.edu.cn we found that it’s hosted by China Unicom CHINA169 Jiangsu Province network since April 21, 2024. Earlier Zhaopin.nwpu was hosted by CHINANET Hunan province network in 2023, BEIJING CHANGYOU CO.LTD in 2022 and CHINANET Hubei province network in 2021.

Zhaopin.nwpu.edu.cn server and hosting history

Currently hosted by

  • China Unicom CHINA169 Jiangsu Province network

    since April 21, 2024
  • 112.84.222.45

    IP address
Hosting provider IP

China Unicom CHINA169 Jiangsu Province network

112.84.222.45

CHINANET Hunan province network

175.6.201.151

BEIJING CHANGYOU CO.,LTD

122.228.238.102

CHINANET Hubei province network

116.211.155.228

~{Nw119$R54sQ'~}

222.24.192.147

China Unicom Neimeng province network

1.31.128.212