server

Spb.kp.ru

Visit spb.kp.ru

While scanning server information of Spb.kp.ru we found that it’s hosted by Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu Yandex.Oblako since March 04, 2022. Earlier Spb.kp was hosted by Yandex Cloud in 2021, Komsomolskaya Pravda CJSC in 2012 and C-BL001 in 2011.

Spb.kp.ru server and hosting history

Currently hosted by

  • Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu Yandex.Oblako

    since March 04, 2022
  • 178.248.233.143

    IP address
Hosting provider IP

Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu Yandex.Oblako

178.248.233.143

Yandex Cloud

178.154.232.178

Komsomolskaya Pravda CJSC

95.163.94.153

C-BL001

89.188.99.100