server

Samara.kp.ru

Visit samara.kp.ru

While scanning server information of Samara.kp.ru we found that it’s hosted by Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu Yandex.Oblako since March 04, 2022. Earlier Samara.kp was hosted by Yandex Cloud in 2021, Komsomolskaya Pravda CJSC in 2012 and RIPE Network Coordination Centre in 2012.

Samara.kp.ru server and hosting history

Currently hosted by

  • Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu Yandex.Oblako

    since March 04, 2022
  • 178.248.233.143

    IP address
Hosting provider IP

Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu Yandex.Oblako

178.248.233.143

Yandex Cloud

178.154.232.178

Komsomolskaya Pravda CJSC

95.163.94.155

RIPE Network Coordination Centre

95.163.94.90

Komsomolskaya Pravda CJSC

95.163.94.90

C-BL001

89.188.99.100