server

Egzoz.csb.gov.tr

Visit egzoz.csb.gov.tr

While scanning server information of Egzoz.csb.gov.tr we found that it’s hosted by Sogutozu Mahallesi 2179. Sokak No:5 BALGAT/ANKARA from the very beginning since December 16, 2016.

Egzoz.csb.gov.tr server and hosting history

Currently hosted by

  • Sogutozu Mahallesi 2179. Sokak No:5 BALGAT/ANKARA

    since December 16, 2016
  • 212.174.24.97

    IP address
Hosting provider IP

Sogutozu Mahallesi 2179. Sokak No:5 BALGAT/ANKARA

212.174.24.97