server

Antoshka.kz

Visit antoshka.kz

While scanning server information of Antoshka.kz we found that it’s hosted by Reklamnoe Agentstvo Satu.kz since July 28, 2020. Earlier Antoshka was hosted by Co-location in 2016, Dmitriy Kozlov in 2015 and Kireyev Rinat in 2014.

Antoshka.kz server and hosting history

Currently hosted by

  • Reklamnoe Agentstvo Satu.kz

    since July 28, 2020
  • 194.4.59.205

    IP address
Hosting provider IP

Reklamnoe Agentstvo Satu.kz

194.4.59.205

Co-location

89.218.176.147

Dmitriy Kozlov

89.218.176.147

Kireyev Rinat

95.59.26.207

Dudnichenkov Michael

95.59.26.207

Kireyev Rinat

95.59.26.207